Khi chúng ta không hiểu lý do TẠI SAO hình thành của 1 tổ chức, chúng ta không có lý do gì để kỳ vọng vào nó.

Tại KHỞI NGHIỆP ALPHA, chúng tôi cùng nhau xây dựng 1 cộng đồng:

Kỷ luật trong Học tập

Yêu thương trong Tổ chức

Chính trực trong Kinh doanh

Khởi Nghiệp Alpha