Cộng đồng các thành viên Khởi Nghiệp Alpha

Cộng đồng các thành viên Khởi Nghiệp Alpha

Tham gia kinh doanh cùng

Khởi Nghiệp Alpha

Chào mừng bạn gia nhập cùng cộng đồng Khởi Nghiệp Apha. Tại đây các thành viên đều có quyền lợi như nhau, cho nên, bạn biết đến Khởi Nghiệp Alpha từ thành viên nào thì hãy liên lạc với anh chị ấy để gia nhập nhé.


Mọi quyền lợi, mọi kiến thức bạn nhận được đều giống nhau, cho dù bạn tham gia cùng bất kỳ thành viên nào của hệ thống.


Hãy tìm 1 thành viên chính thức của hệ thống Khởi Nghiệp Alpha mà bạn biết đến, liên hệ với họ để gia nhập sớm nhé.

Quan trọng: Bạn hãy tìm 1 thành viên tại khung tìm kiếm bên dưới - gõ tên người mà bạn quen biết vào. Chỉ những thành viên chính thức của hệ thống Khởi Nghiệp Alpha mới được xuất hiện tại hệ thống này.


Hẹn gặp lại bạn ở các lớp đào tạo bên trong nhé!!!